Hematologi > Blodtransfusion

Transfusion av blodkomponenter

Översikt

Blodkomponenter

 • Idag används inte helblod utan istället ges komponenter av blod
  • [Erytrocytkoncentrat]
  • [Plasma]
  • [Trombocyter]
  • [Granulocyter]

Erytrocytkoncentrat

 • Erytrocyter ges för att optimera syretillförsel till vävnaden
 • Erytrocyter i näringslösning. Erytrocytkoncentrat innehåller även små mängder plasma och leukocyter
 • [Indikation: lågt Hb (ges ofta om Hb < 60 g/l, sällan om Hb > 100 g/l), kraftigt sänkt Hb, stor blödning (normalt Hb men liten blodvolym)]
 • [1 enhet höjer oftast Hb med ca 10 g/l, man vill gärna nå Hb 100 g/l så det ordineras sällan enstaka påsar]

Trombocytersättning

 • Generellt
  • En teurapetiskt enhet innehåller 300*109 trombocyter och varje enhet kommer från 4 blodgivare
  • En enhet ökar trombocytantalet med ca 20-30*109 trombocyter
 • [Indikationer.[1]
  • Benmärgssvikt:
   • Trombocytkoncentrat ges för att förhindra spontan blödning hos patienter med reversibel benmärgssvikt när TPK < 10*109 eller < 20*109 om det finns ytterligare riskfaktorer för blödning.
   • Vid kronisk stabil trombocytopeni är profylaktisk trombocyttransfusion inte indicerad.
  • Kirurgi/intensivvård:
   • Vid massiv blödning - Sträva efter TPK > 75*109. I dessa fall ordineras erytrocyter, färskfryst plasma och trombocyter samtidigt i proportionerna 4:4:1[2]
   • Blödning hos patienter med DIC (disseminerad intravasal koagulation), förvärvad/medfödd trombocytdysfunktion eller TPK < 50 x 109/L.]
 • Komplikation/risk:
  • Infektionsrisk - Trombocytkoncentrat förvaras i rumstemperatur vilket medför en ökad risk för bakterietillväxt
  • Immunisering - Kan försvåra framtida trombocyttransfusioner

Plasmatransfusion

 • Plasma finns som flytande plasma och färskfryst plasma. Båda varianterna innehåller samtliga plasmaproteiner och koagulationshämmare men den flytande plasman har något minskad halt av labila koagulationsfaktorer (faktor V och faktor VIII).
 • [Indikationer:
  • Massiv blödning - Ges i proportion 1:1 till erytrocytkoncentrat. Plasmatransfusion ska absolut senast påbörjas då blodförlusten motsvarar patientens beräknade blodvolym, då har patientens koagulationsfaktorer minskat med ca 60%.
  • Vid misstänkt TTP (trombotisk trombocytopen purpura)]
 • Dosering:
  • 1 ml plasma/kg höjer nivån med koagulationsfaktorer och hämmarproteiner med ca 1% av normal nivå
  • Vid massiv blödning ges en enhet plasma för varje enhet erytrocytkoncentrat

Blodgrupper

Blod och kompatibilitet

Rutiner vid blodtransfusion

Risker och nackdelar med blodtransfusion

Alternativ till allogen transfusion

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Blodtransfusion/Transfusion_av_blodkomponenter Filename: Blodkomponenter.html ChapterId: 1265 SectionId: ChapterGroupId: 1020