Hematologi > Blodtransfusion

Transfusion av blodkomponenter

Översikt

Blodkomponenter

Blodgrupper

Blod och kompatibilitet

Rutiner vid blodtransfusion

Risker och nackdelar med blodtransfusion

Komplikationer

 • [Transfusionsreaktioner, t ex allergiska reaktioner
 • Transfusion related acute lung injury (TRALI)
 • Transfusion associated circulatory overload (TACO)]
 • [Immunologisk påverkan, t ex transfusion related immunomodulation (TRIM)
 • Associerat med ökad risk för postoperativa infektioner - SIRS, MOF och mortalitet.
 • Överförande av smitta – Virus, bakterier, parasiter, prioner. Numera ovanligt]

Nackdelar

 • Bristvara
 • Begränsad hållbarhet
 • Lagring/kvalitet. Fysiologiska förändringar vid lagring:
  • Sänkt pH pga anaerob glykolys
  • Kaliumläckage från erytrocyter som vid transfusion ger plasmaförhöjning av kalium hos patienten.
  • Sänkt 2.3-DPG med ökad Hb-affinitet för syre
  • Ändrad erytrocytform vilket ger minskad flexibilitet och överlevnad hos transfunderade erytrocyter
  • Citrat – används som antikoagulantia i blodpåsarna. Kan binda fritt kalcium i kroppen efter transfundering. Sekundär hypokalcemi.
 • Kostnad

Alternativ till allogen transfusion

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Blodtransfusion/Transfusion_av_blodkomponenter Filename: Risker_och_nackdelar_med_blodtransfusion.html ChapterId: 1265 SectionId: ChapterGroupId: 1020