Hematologi > Blodtransfusion

Transfusion av blodkomponenter

Översikt

Blodkomponenter

Blodgrupper

Blod och kompatibilitet

Rutiner vid blodtransfusion

 • Använd blodvärmare (åtminstone vid större transfusioner)
 • Kontrollera att:
  • Uppgifterna om blodmottagaren på blodenhetens följesedel överensstämmer med patientens styrkta ID-uppgifter
  • Följesedelns uppgifter om tappningsnummer stämmer överens med blodenhetens etikettuppgifter
  • Blodenhetens uppgifter om blodkomponenten och dess särskilda egenskaper stämmer överens med ordinationen och blodenhetens blodgrupp är förenlig med blodmottagarens
  • Hållbarhetstiden för blodenheten inte har överskridits
  • Det inte förekommer hemolys, koagel, missfärgning, grumlighet eller läckage
 • Observera patienten under och efter transfusionen. Avbryt transfusionen vid symptom som kan vara transfusionskomplikation
 • Notera i patientjournalen/transfusionsjournalen:
  • Datum och tid för transfusionen
  • Blodenhetens tappningsnummer och blodgrupp
  • Typ av blodkomponent (erytrocyter, trombocyter eller plasma) och eventuell transfusionskomplikation
 • Efter transfusionen ska den tomma påsen förvaras på avdelningen, helst i kylskåp, under minst 6 timmar
Ge rätt blod till rätt patient!

Risker och nackdelar med blodtransfusion

Alternativ till allogen transfusion

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Blodtransfusion/Transfusion_av_blodkomponenter Filename: Rutiner_vid_blodtransfusion.html ChapterId: 1265 SectionId: ChapterGroupId: 1020