Hematologi > Hemoglobinopatier

Sicklecellsanemi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • [Patientinformation - Patienten måste få en hel del information och stöd då det är en ovanlig och allvarlig sjukdom med stor påverkan på patientens liv
  • Blodtransfusioner
  • Vacciner som vid immunosuppression
  • Sicklecellanemi kan botas med hematopoetisk stamcellstransplantation om en lämplig donator finns.[1]
  • Hydroxiurea - Stimulerar produktionen av HbF]

[Vid akut skov

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Hemoglobinopatier/Sicklecellsanemi Filename: Behandling.html ChapterId: 1720 SectionId: ChapterGroupId: 345