Hematologi > Hemoglobinopatier

Sicklecellsanemi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • [Världen: En av de vanligaste ärftliga sjukdomarna i världen. Ca 2 % av världens befolkning är bärare av ett anlag. Vanligast i Afrika, Mellanöstern och Asien.]
  • Sverige: Väldigt ovanlig

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Hemoglobinopatier/Sicklecellsanemi Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1720 SectionId: ChapterGroupId: 345