Hematologi > Hemoglobinopatier

Sicklecellsanemi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • [Autosomalt recessiv sjukdom]

Sicklecellsanemi och malaria

  • [Heterozygota för den recessiva sicklecellsanemi-genen får särskilda relaxade blodkroppar som gör att malaria har svårt att penetrera dem. Heterozygota har alltså bättre skydd än individer som inte bär på något sicklecellsanemi-anlag. Vilket förklarar hur genen har kunnat selekteras fram.]

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Hemoglobinopatier/Sicklecellsanemi Filename: Etiologi.html ChapterId: 1720 SectionId: ChapterGroupId: 345