Hematologi > Hemoglobinopatier

Sicklecellsanemi

Översikt

Sicklecellsanemi är en av de vanligaste ärftliga sjukdomarna i världen och runt 2% av världens befolkning är bärare av ett anlag. Sjukdomen är ärftlig och orsakas av en mutation som påverkar hemoglobinets struktur och funktion. Patienterna drabbas av anemi samt perioder med nedsatt cirkulation och tilltäppning av blodkärl, de är även mer infektionskänsliga och har ökad risk att drabbas av tromboser. Patienten måste förutom behandling av symptom få en hel del information och stöd då det är en ovanlig och allvarlig sjukdom med stor påverkan på patientens liv.

Bra film som beskriver sicklecellsanem (8:30 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Hemoglobinopatier/Sicklecellsanemi Filename: Oversikt.html ChapterId: 1720 SectionId: ChapterGroupId: 345