Hematologi > Immunsupprimerade patienter och neutropen feber

Neutropen feber

Översikt

Definitioner

Etiologi

  • Läkemedel
    • Thyreostatika
    • [Cytostatikabehandling]
  • Myelodysplastiskt syndrom (benmärgsstörning)
  • Leukemi, lymfom, myelom, aplastisk anemi
  • Vissa autoimmuna sjukdomar, t.ex. SLE
  • Cancer med benmärgsmetastas

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Immunsupprimerade_patienter_och_neutropen_feber/Neutropen_feber Filename: Etiologi.html ChapterId: 916 SectionId: ChapterGroupId: 46