Hematologi > Immunsupprimerade patienter och neutropen feber

Primär immunbrist

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Vaccinationsskydd]
  • Behandla infektioner
  • Eventuellt långvarig antibiotikaprofylax
  • I särskilda fall kan det bli aktuellt med:
    • Intravenöst gammaglobulin
    • Stamcellstransplantation
    • Gammainterferon

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Immunsupprimerade_patienter_och_neutropen_feber/Primar_immunbrist Filename: Behandling.html ChapterId: 912 SectionId: ChapterGroupId: 46