Hematologi > Immunsupprimerade patienter och neutropen feber

Primär immunbrist

Översikt

Definitioner

Olika typer av medfödda immunbristtillstånd

  • Neutropeni/fagocytdefekt
  • Komplementbrist
  • Antikroppsbrist (t.ex CVID)
  • T-cellsbrist/kombinerad immunbrist
  • [Svår kombinerad immunbrist (Severe Combined Immunodeficiency (SCID)). Väldigt allvarlig immunbristsjukdom där patienten har för få eller i vissa fall helt saknar lymfocyter (och därmed även utan adaptivt immunförsvar). Drabbade individer blir extremt känsliga för infektioner[1].]
  • Brutons sjukdom - X-kromosombunden agammaglobulinemi: ca 1/150 000

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Immunsupprimerade_patienter_och_neutropen_feber/Primar_immunbrist Filename: Definitioner.html ChapterId: 912 SectionId: ChapterGroupId: 46