Hematologi > Immunsupprimerade patienter och neutropen feber

Primär immunbrist

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Varningstecken och symptom för primär immunbrist [1]

 • Andra ovanliga infektionsmanifestationer - Ovanligt agens eller lokal
 • Hereditet - Andra kända fall i familjen
 • Dålig eller utebliven effekt vid behandling med antibiotika eller upprepade recidiv
 • Barn
  • [≥6 otiter per år eller otit med komplikationer (t.ex mastoidit)]
  • ≥ 2 sinuiter, pneumonier eller invasiva infektioner (t.ex. meningit, sepsis) per år
  • Avvikande tillväxtkurva
  • Oral candidos eller återkommande hud- och mjukdelsinfektioner
 • Vuxna
  • ≥ 4 antibiotikakrävande luftvägsinfektioner per år under 2–3 år
  • ≥ 2 svåra bakteriella infektioner (osteomyelit, meningit, sepsis eller mjukdelsinfektioner)
  • ≥ 2 röntgenverifierade sinuiter eller pneumonier under en period av 3 år
  • Infektioner med ovanlig lokalisation och/eller orsakade av ovanliga agens
Stämmer ett eller flera av ovan varningstecken in, bör utredning avseende primär immunbrist övervägas

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Immunsupprimerade_patienter_och_neutropen_feber/Primar_immunbrist Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 912 SectionId: ChapterGroupId: 46