Hematologi > Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Incidens: ca 90 fall/år i Sverige
    • Sjukdomen drabbar framförallt vuxna mellan 50 och 60 års ålder

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Kronisk_myeloisk_leukemi__KML_/Kronisk_myeloisk_leukemi__KML_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1692 SectionId: ChapterGroupId: 355