Hematologi > Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Översikt

KML är en långsamt progredierande leukemi som framförallt drabbar patienter mellan 50 och 60 års ålder. Orsaken till sjukdomen är i 95% av fallen en så kallad Philadelphiakromosom, med en translokation mellan kromosom 9 och 22. Ofta är de initiala symptomen vid KML ospecifika (trötthet, svaghet, viktnedgång). Sjukdomen upptäcks därför i många fall en passent på grund av stegrat LPK. Behandlingen varierar beroende på i vilket stadie patientens sjukdom befinner sig. Vid kronisk fas är målet att förhindra övergång till accelerad fas.

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Kronisk_myeloisk_leukemi__KML_/Kronisk_myeloisk_leukemi__KML_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1692 SectionId: ChapterGroupId: 355