Hematologi > Kroniska myeloproliferativa sjukdomar

Essentiell trombocytos

Översikt

Essentiell trombocytos är en myeloproliferativ sjukdom där patienterna får höga trombocytvärden. Vanliga symptom är splenomegali och/eller tromboemboliska händelser. Det kan dock vara av värde att komma ihåg att det är vanligare med sekundär trombocytos som orsak till ett högt Tpk. Man bör därför leta efter tecken på infektion, blödning eller trauma i status, vilket alltså talar för en sekundär snarare än essentiell trombocytos. Patienter med ET löper en ökad risk att insjukna i myelofibros, polycytemia vera eller AML

Definitioner

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Kroniska_myeloproliferativa_sjukdomar/Essentiell_trombocytos Filename: Oversikt.html ChapterId: 1694 SectionId: ChapterGroupId: 349