Hematologi > Kroniska myeloproliferativa sjukdomar

Myelofibros

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Huvudsakligen symptomlindrande behandling
  • Allogen benmärgstransplantation - Används i vissa fall till patienter med dålig prognos.
  • Splenektomi vid symptomgivande splenomegali - Dessa patienter har sämre prognos

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Kroniska_myeloproliferativa_sjukdomar/Myelofibros Filename: Behandling.html ChapterId: 1719 SectionId: ChapterGroupId: 349