Hematologi > Kroniska myeloproliferativa sjukdomar

Polycytemia vera (PV)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

  • [Pseudopolycytemi - Vanligt tillstånd där hemoglobinkoncentrationen är förhöjd men hemoglobinmängden är normal. Ses t.ex. vid plötslig sänkning av plasmavolymen (t.ex. diarré eller diuretika) eller vid vissa kroniska tillstånd (associerat med metabolt syndrom)]
  • Sekundär polycytemi - Till följd av låg syresättning under lång tid, t.ex. vid KOL, kan kroppen ha ett ökat behov av erytrocyter och därför öka produktionen.

Behandling

Komplikationer

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Kroniska_myeloproliferativa_sjukdomar/Polycytemia_vera__PV_ Filename: Differentialdiagnoser.html ChapterId: 1693 SectionId: ChapterGroupId: 349