Hematologi > Kroniska myeloproliferativa sjukdomar

Polycytemia vera (PV)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

  • Med behandling god
  • [Ökad risk för tromboembolism
  • Risk för att sjukdomen övergår i myelofibros eller leukemi]

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Kroniska_myeloproliferativa_sjukdomar/Polycytemia_vera__PV_ Filename: Prognos.html ChapterId: 1693 SectionId: ChapterGroupId: 349