Hematologi > Kroniska myeloproliferativa sjukdomar

Splenomegali

Översikt

Etiologi

Oavsett etiologin kan en nedreglering av alla celllinjer ske, vilket leder till pancytopeni.

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Kroniska_myeloproliferativa_sjukdomar/Splenomegali Filename: Etiologi.html ChapterId: 1762 SectionId: ChapterGroupId: 349