Hematologi > Lymfom

Hodgkins lymfom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Prognos

  • Sjukdomen har en god prognos om den ej är spridd. Behandling sker med strålning och cytostatika och är botande.
  • 5-årsöverlevnad över 90% för yngre patienter

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Lymfom/Hodgkins_lymfom Filename: Prognos.html ChapterId: 1724 SectionId: ChapterGroupId: 351