Hematologi > Lymfom

Lymfom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Sjukdomen uppkommer oftast inom det lymfatiska systemet t.ex. i lymfknutor eller tonsillvävnad (nodala lymfom). Lymfom kan dock även uppstå i organ där lymfatisk vävnad saknas, t.ex. ventrikel eller spottkörtlar (extranodala lymfom). Sjukdomen är oftast spridd till flera lokaler och kan vara leukemiska (benmärgen är då oftast engagerad). [Lymfom uppstår till följd av genetiska förändringar men också immunologiska faktorer så som infektion med H. Pylori, hepatit C, EBV och/eller HIV.] Lymfomen delas in i B- och T-cellslymfom, B- cellslymfomen utgör i Sverige mer än 90 % av alla lymfom. Lymfom delas också in i låg- och högmaligna, vid högmaligna former är lymfocyterna ofta större än normalt, celldelningstakten hög och ofta en kort sjukhistoria. Lågmaligna lymfom är ofta småcelliga och med mindre cellproliferation.

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Lymfom/Lymfom Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1695 SectionId: ChapterGroupId: 351