Hematologi > Lymfom

Non-Hodgkins lymfom

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diffust storcelligt B-cellslymfom

Follikulärt lymfom

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Burkitts lymfom

Definitioner

  • Högmalignt B-cellslymfom

Etiologi

  • Genetik: I mer än ¾ av fallen, kan man påvisa en t(8;14) translokation
  • [Associerade sjukdomar: Endemiskt Burkitt lymfom är förknippat med EBV.]

Symptom och kliniska fynd

  • Sitter oftast extranodalt i buk och käkben

[Behandling

  • Ofta väldigt cytostatikakänsliga tumörer - Finns således förhöjd risk för tumörlyssyndrom. Man ger därför ofta förbehandling med steroider och lågdos cyklofosfamid.]

[Prognos

  • Högaggressivt men potentiellt botbart]

Diagnostik

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Lymfom/Non-Hodgkins_lymfom Filename: Burkitts_lymfom.html ChapterId: 1725 SectionId: ChapterGroupId: 351