Hematologi > Lymfom

Non-Hodgkins lymfom

Översikt

Definitioner

  • Non-hodgkins lymfom - Detta är den stora gruppen lymfom och delas in i B-cells och T-cellslymfom. Båda dessa former kan vara lågmaligna och högmaligna. De högmaligna handlar om mycket omogna celler. Den vanligaste formen är lågmaligna B-cellslymfom

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diffust storcelligt B-cellslymfom

Follikulärt lymfom

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Burkitts lymfom

Diagnostik

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Lymfom/Non-Hodgkins_lymfom Filename: Definitioner.html ChapterId: 1725 SectionId: ChapterGroupId: 351