Hematologi > Lymfom

Non-Hodgkins lymfom

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diffust storcelligt B-cellslymfom

Follikulärt lymfom

Definitioner

  • Lågmalignt B-cellslymfom
  • Utgör 10-15% av alla lymfom
  • Äldre personer drabbas och kvinnor och män drabbas lika mycket

[Patofysiologi

  • Cellerna har ett överuttryck av BCL2-protein som hämmar apoptos]

Behandling

Svårt att bota på grund av det långsamma förloppet. Behandlas olika beroende på stadieindelning enlig Ann Arbour

  • Strålning
  • "Watch and wait"
  • Immunokemoterapi - Ofta i form av R-CHOP
  • Allogen/autolog - Cirka hälften av de som genomgår transplantation botas

[Prognos

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Burkitts lymfom

Diagnostik

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Lymfom/Non-Hodgkins_lymfom Filename: Follikulart_lymfom.html ChapterId: 1725 SectionId: ChapterGroupId: 351