Hematologi > Lymfom

Non-Hodgkins lymfom

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

B-cellslymfom Lågmaligna/Indolenta
Högmaligna
T-cellslymfom Lågmaligna/Indolenta
Högmaligna
  • Anaplastiskt T-cellslymfom
  • Lymfoblastiskt T-cellslymfom
  • Immunoblastiskt T-cellslymfom

[Lågmaligna lymfom är vanligare hos äldre individer och patienterna kan ha en relativt lång överlevnad även utan behandling. Man avvaktar generellt sett tills symptom innan man sätter in behandling. Patienter med lågmaligna lynfom kan sällan botas på grund av att cellerna växer långsamt. Lågmaligna lymfom kan transformera till högmalignt lymfom (sker t.ex. i en tredjedel av fallen vid follikulärt lymfom).]

[Vid högmaligna B-cellslymfom ses högre proliferationsgrad och snabbare förlopp. Patienterna har ofta B-symptom och kan ibland botas.]

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diffust storcelligt B-cellslymfom

Follikulärt lymfom

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Burkitts lymfom

Diagnostik

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Lymfom/Non-Hodgkins_lymfom Filename: Klassifikation.html ChapterId: 1725 SectionId: ChapterGroupId: 351