Hematologi > Lymfom

Non-Hodgkins lymfom

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diffust storcelligt B-cellslymfom

Follikulärt lymfom

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

[Definitioner

 • Näst vanligaste lymfomtypen - Står för 25% av alla lymfom
 • Lågmalignt lymfom]

Bra film om kronisk leukemi

Symptom och kliniska fynd

 • [Lymfkörtelförstoring
 • B-symtom
 • Hepatosplenomegali
 • Ökad infektionskänslighet
 • Lymfocytos ofta med anemi och trombocytopeni]

Behandling

 • Sjukdomen kräver ej behandling om patienten inte får några symptom men ungefär två tredjedelar kommer att behöva detta.
 • [Behandlingsindikationer
  • Anemi, trombocytopeni pga KLL, B-symptom (feber, avmagring, nattliga svettningar), upprepade infektioner pga immundefekt vid KLL, snabbt ökande lymfocyter (lymfocytfördubbling från nivån 30 på mindre än ett halvår). OBS, lymfocytos i sig inte är behandlingsindikation!]
OBS, lymfocytos i sig inte är behandlingsindikation!

Prognos

Burkitts lymfom

Diagnostik

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Lymfom/Non-Hodgkins_lymfom Filename: Kronisk_lymfatisk_leukemi__KLL_.html ChapterId: 1725 SectionId: ChapterGroupId: 351