Hematologi > Lymfom

Non-Hodgkins lymfom

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diffust storcelligt B-cellslymfom

Follikulärt lymfom

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Burkitts lymfom

Diagnostik

Behandling

Prognos

  • Prognosen är beroende av en mängd faktorer så som malignitetsgrad, stadium, ålder, organengagemang m.m.
  • 50% av alla höggradigt maligna non-Hodgkins lymfom botas helt
  • Femårsöverlevnad (totalt): Ca 65%

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Lymfom/Non-Hodgkins_lymfom Filename: Prognos.html ChapterId: 1725 SectionId: ChapterGroupId: 351