Hematologi > Myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi

Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • För äldre patienter är ofta framförallt symptomatisk behandling aktuell:
    • [Blodtransfusioner - Vid akut symptomgivande anemi.]
    • Uppmärksamhet på infektioner då patienterna har ett nedsatt immunförsvar
  • [Allogen benmärgstransplantation - Den enda botande behandlingen]
  • Erytropoetin (EPO) - Ett alternativ till blodtransfusion vid lågrisk MDS. Kan förhindra att allvarlig anemi utvecklas.

Differentialdiagnoser

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Myelodysplastiskt_syndrom_och_akut_myeloisk_leukemi/Myelodysplastiskt_syndrom__MDS_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1688 SectionId: ChapterGroupId: 350