Hematologi > Myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi

Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

 • [Blodstatus:
  • Hb - Cytopenin vid MDS kännetecknas framförallt av grav anemi (makrocytär och med låga retikulocyter)
  • Neutropeni - 50%
  • Trombocytopeni eller trombocytos]
 • [Benmärgsbiopsi eller -aspiration]
  • Dysplastiska celler i benmärg
  • < 20 % blaster i benmärg
  • Ringsideroblaster och/ eller blaster
  • [Sjukdomens allvarlighetsgrad och prognos bestäms utifrån hur uttalad mognadsstörningen är i benmärgsprovet.]

Behandling

Differentialdiagnoser

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Myelodysplastiskt_syndrom_och_akut_myeloisk_leukemi/Myelodysplastiskt_syndrom__MDS_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1688 SectionId: ChapterGroupId: 350