Hematologi > Myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi

Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Differentialdiagnoser

  • [Aplastisk anemi - Liknande symptom och blodbild
  • Andra anemier (se → anemi) - Viktigt att utesluta vanligare och behandlingsbara anemiorsaker (t.ex. järnbrist)]

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Myelodysplastiskt_syndrom_och_akut_myeloisk_leukemi/Myelodysplastiskt_syndrom__MDS_ Filename: Differentialdiagnoser.html ChapterId: 1688 SectionId: ChapterGroupId: 350