Hematologi > Myelom

Multipelt myelom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Övriga plasmacellssjukdomar

Diagnostik

Behandling

I de fall där man inte kan se tecken på benmärgs-, skelett- eller njurpåverkan kan man avvakta med behandling, som då startas först vid sjukdomsprogress. Behandlingsmålet är att uppnå fullständig remission samt livsförlängning med högsta möjliga livskvalitet. Behandlingsresultaten har tack vare nya läkemedel och behandlingsmetoder (t.ex. autolog stamcellstransplantation) förbättrats avsevärt.

Indikation för behandling

 • [Kliniska symptom (Skelettsmärtor, Hyperviskositetssyndrom) eller vid:
  • Klonala plasmaceller i benmärgsprov eller biopsi från annan lokal (plasmocytom)
  • M-komponent i serum och eller urin
  • CRAB kriterier
   • [Hyperkalcemi (hyper Calcemia) - Serumkalcium >2,75mmol/l
   • Njursvikt (Renal insufficiency) - Kreatinin >173μmol/l
   • Anemi (Anemia) - Hb <100g/L eller >20g/L nedanför normalvärdet
   • Benengagemang (Bone lesions): Osteolytiska förändringar eller osteoporos med kompressionsfrakturer]]

Behandling i korthet

 • [Induktionsbehandling med cytostatika - Finns flera alternativ och val av preparat beror på patientens status och om målet är att uppnå komplett remission eller inte
 • Stamcellstransplantation kan vara aktuellt i utvalda fall
 • Underhållsbehandling med cytostatika - För att förhindra sjukdomsprogression
 • Strålbehandling - Lindra smärta och förhindra frakturer]
Behandling av multipelt myelom är komplicerad och sköts av specialist. Val av behandling beror på sjukdomsstadium och patient.

Understödjande behandling

 • Osteolys och skelettsmärtor
  • Bisfosfonater: t.ex zoledronsyra, pamidronat
  • Strålning av osteolytiska förändringarna för att uppnå remineralisering
 • Pancytopeni med anemi och infektionsbenägenhet

Komplikationer

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Myelom/Multipelt_myelom Filename: Behandling.html ChapterId: 1696 SectionId: ChapterGroupId: 359