Hematologi > Myelom

Multipelt myelom

Översikt

Multipelt myelom är en plasmacellssjukdom som framförallt drabbar patienter över 50 års ålder. Klonala plasmaceller i benmärgen prolifererar vilket leder till en ökad antikroppsproduktion samt benmärgssuppression, vilket resulterar i anemi och leukopeni. Ofta har patienterna inga tydliga symptom tidigt i sjukdomsförloppet. Ett vanligt debutsymptom är skelettsmärtor på grund av att myelomcellerna bildar cytokiner som leder till bendestruktion. I de fall där man inte kan se tecken på benmärgs-, skelett- eller njurpåverkan kan man avvakta med behandling, som då startas först vid sjukdomsprogress. Behandlingsmålet är att uppnå fullständig remission samt livsförlängning med högsta möjliga livskvalitet.

Bra film om multipelt myelom (11:40 min)

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Övriga plasmacellssjukdomar

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Myelom/Multipelt_myelom Filename: Oversikt.html ChapterId: 1696 SectionId: ChapterGroupId: 359