Hematologi > Myelom

Multipelt myelom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Myelom är en typ av plasmacellssjukdom. Proliferation av klonala plasmaceller i benmärgen leder till en ökad antikroppsproduktion samt benmärgssuppression med påverkan på övriga cellinjer, vilket resulterar i anemi och leukopeni. Myelomcellerna stimulerar även till ökad osteoklastaktivitet vilket leder till osteolytiska bendestruktioner (drabbar framförallt skalle, ryggrad och bäcken). Myelomhärdar i benmärgen eller patologiska kotfrakturer till följd av osteolys kan resultera i ryggmärgskompression. [Även njurskador är vanligt vid myelom på grund av hyperkalcemi, utfällning av urinsyrakristaller i njurtubuli, dehydrering samt på grund av att lätta kedjor kan ha nefrotoxisk effekt.]

Bence-Jones proteinuri innebär fria lätta kedjor i urinen och tyder på att man har ett myelom som kan bilda både hela immunoglobuliner och lätta kedjor. Dock är det endast de lätta kedjorna som filtreras ut i urinen eftersom de är tillräckligt små.

Symptom och kliniska fynd

Övriga plasmacellssjukdomar

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Myelom/Multipelt_myelom Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1696 SectionId: ChapterGroupId: 359