Hematologi > Primär immunologisk trombocytopeni (ITP)

Primär immunologisk trombocytopeni (ITP)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

 • [Expektans - De flesta kan följas aktivt och behöver ej farmakologisk behandling. Akut ITP går oftast i spontan regress.
 • Indikationer för farmakologisk behandling:
  • TPK < 30 x 109/l - Vid dessa nivåer ökar risken för spontana blödningar
  • Blödningstendens

[Första linjen:

 1. Kortison i lågdos som successivt trappas ut.
 2. immunoglobuliner (IVIG). IvIg. vissa fall ges intravenösa i det akuta skedet.

Andra linjen:

 1. TPO-agonist - Eltrombopag (Revolade) är en trombopoetinreceptoragonister. Stimulerar trombocytogenes.
 2. Vid kronisk refraktär ITP som inte svarat på behandling kan annan immunosuppressiv behandling (t.ex. cyklofosfamid eller azatioprin) eller anti-CD20-antikroppar (rituximab) sättas in i samråd med hematolog.
 3. Splenektomi kan göras 12 månader efter sjukdomsdebut. Att det ej bör göras tidigare beror på möjlighet till spontant tillfrisknanade samt god behandlingseffekt av andra åtgärder.]][1]

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Primar_immunologisk_trombocytopeni__ITP_/Primar_immunologisk_trombocytopeni__ITP_ Filename: Behandling.html ChapterId: 806 SectionId: ChapterGroupId: 348