Kardiologi > Bradyarytmier och retledningshinder

AV-block

Översikt

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Generellt

  • Utred etiologi om möjligt (t.ex. gå igenom läkemedel) och åtgärda dessa om möjligt
  • Sätt ut, om möjligt, läkemedel som sänker hjärtfrekvens (betablockerare, digitalis och kalciumblockerare)

Farmakologisk behandling

  • Vid synkope som orsakats av AV-block skall patienten akut till sjukhus. Vid allvarlig hemodynamisk påverkan kan akut farmakologisk behandling bli aktuell:
    • [Atropin i.v
    • Ev. Isoprenalin]
    • [Temporär akut pacemaker]

AV-block och pacemaker

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Bradyarytmier_och_retledningshinder/AV-block Filename: Behandling.html ChapterId: 837 SectionId: ChapterGroupId: 398