Kardiologi > Bradyarytmier och retledningshinder

AV-block

Översikt

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

EKG

  • AV- Block II:
    • Mobitz typ 1, (Wenckebackblock): PQ-tiden förlängs successivt för att till slut resultera i att en av P-vågorna inte åtföljs av ett QRS-komplex. Namnges efter hur ofta en p-våg inte resulterar i ett QRS-komplex, t.ex. 3:2 blockering (vanligast).
    • [Mobitz typ 2: Enstaka P-vågor blockeras (kan vara regelbundet eller oregelbundet). Vid AV-block II, typ 2 är avståndet mellan P-vågorna konstant.]

  • [AV-block III:
    • Finns inget samband mellan P-vågor och QRS-komplex dvs inga impulser fortleds från förmak till kammare.
    • Antingen ses nodal rytm (smala QRS) eller ventrikulär rytm (breda QRS).]

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Bradyarytmier_och_retledningshinder/AV-block Filename: Diagnostik.html ChapterId: 837 SectionId: ChapterGroupId: 398