Kardiologi > Bradyarytmier och retledningshinder

AV-block

Översikt

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Hos friska individer startar normalt sett varje hjärtslag i sinusknutan, fortleds via förmaksväggarna, som då kontraheras till AV-noden. AV-noden fördröjer vanligtvis hjärtats elektriska signal på väg mot kamrarna grund av sin långsamma fortledning. Fördröjningen förlänger tiden som kamrarna fylls med blod. Från AV-noden förs sedan signalen vidare ned i kamrarna via Hiskabunten till höger och vänster gren till purkinjefibrerna i kamrarna. När kammarväggen får signalen kontraheras även kamrarna. Tiden mellan att förmaken börjar kontraheras och att kamrarna börjar kontraheras ses på EKG som sträckan mellan P-våg och början på QRS-komplexet. Sträckan kallas PQ-tid och brukar vara mellan 120-200 ms.

Vid AV-block finns ett hinder någonstans mellan sinusknutan och kamrarna som leder till att den elektriska signalen antingen försenas eller blockeras på vägen dit.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Bradyarytmier_och_retledningshinder/AV-block Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 837 SectionId: ChapterGroupId: 398