Kardiologi > Bradyarytmier och retledningshinder

Bradyarytmier

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Pacemakers

Typer av pacemakers

  • Temporär pacemaker – Finns olika typer av temporära pacemakers som kan användas vid uttalade bradykardier och/eller asystolier som inte svarar på farmakologisk akutbehandling (atropin och isoprenalin). Temporär pacemaker används på så sätt i väntan på permanent pacemaker.
  • Permanent pacemaker – En dosa med en till två elektroder som går till hjärtat. Dosan lägger i regel in under vänster nyckelben pga att man stoppar in elektroderna i en av venerna där. Pacemakerns funktioner:
    • Stimulering av hjärtat
    • Avlyssning av hjärtats egen aktivitet (sensor) – Endast när den inte känner av någon egen aktivitet från hjärtat stimulerar den. En pacemaker har en grundfrekvens som oftast ligger på 60/min. Detta innebär att den lyssnar under en sekund efter slag från hjärtat. Om det kommer ett slag blir den inaktiverad och även resetad, som innebär att den påbörjar nästa avlyssningssekund. Grundfrekvensen kan man välja på olika sätt. Pacemakern har också oftast en inbyggd automatisk pulsökning som är beroende av vibrationer eller motstånd (impedans) i kroppen

Pacemakerkoden: Består av fyra bokstäver

  • Bokstaven på position 1 – Talar om vilket hjärtrum som stimuleras, A eller V
  • Bokstaven på position 2 – Talar om vilket hjärtrum som avlyssnas, A eller V
  • Bokstaven på position 3 – Talar om ifall signalen från pacemakern inhiberas vid spontan impuls eller inte, I för inhibering, 0 för ej inhibering.
Exempel Stimulerar Avkänner Utför Sensor
AAI Förmak (A) Förmak (A) Inhiberar (I) AAI-R
VVI Kammare (V) Kammare (V) Inhiberar (I) VVI-R
DDD Förmak och kammare Förmak och kammare Inhiberar och trackar DDD-R

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Bradyarytmier_och_retledningshinder/Bradyarytmier Filename: Pacemakers.html ChapterId: 833 SectionId: ChapterGroupId: 398