Kardiologi > Digitalis

Digititalis och digitalisintoxikation

Indikationer

  • Framförallt frekvensreglering vid förmaksflimmer och förmaksfladder (ibland även vid paroxysmal supraventrikulär takykardi). Särskilt i kombination med hjärtsvikt.
  • Symptomgivande systolisk hjärtsvikt, trots annan adekvat behandling. Sänker pulsen vid hjärtinsufficiens på grund av ökad kontraktionskraft och därmed förbättrad cirkulation.

Farmakodynamik

Kontraindikationer

Digitalisintoxikation

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Digitalis/Digititalis_och_digitalisintoxikation Filename: Indikationer.html ChapterId: 2777 SectionId: ChapterGroupId: 1957