Kardiologi > Endokardit

Endokardit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Empirisk antibiotikabehandling

[Intravenös antibiotikabehandling under ca 4 veckor ]

Thoraxkirurgi

 • Ungefär 13% procent av alla patienter med endokardit i Sverige genomgår thoraxkirurgisk intervention i tillägg till antibiotikabehandling[1]
 • Indikationer för thoraxkirurgi vid endokardit:
  • Svår hjärtsvikt
  • Okontrollerbar infektion, dvs 7-10 dagar med antibiotika utan effekt
  • Vegetationer och risk för embolisering
  • Svamp
infektion

Ågärd

 • Hjärtkirurgi med insättande av mekanisk eller biologisk klaff i mitralisposition

Komplikationer

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Endokardit/Endokardit Filename: Behandling.html ChapterId: 782 SectionId: ChapterGroupId: 149