Kardiologi > Endokardit

Endokardit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

 • [Symptombilden kan skilja sig mycket mellan olika patienter. Man kan starkt misstänka endokardit vid oklar feber och nytillkommet blåsljud.
 • Feber ses i 85-90% av fallen
 • Övriga allmänsymptom (ospecifika):
  • Muskelvärk
  • Trötthet
  • Hosta – kan vara ett hjärtsviktssymptom
  • Viktnedgång
 • Blåsljud – Nytillkommet 1/3, oförändrat 1/3, avsaknad 1/3. Blåsljud kan vara ett tecken på klaffdestruktion
 • Embolitecken – Ses hos ungefär 40% totalt (i Göteborg). Dessa är neurologiska i en tredjedel av fallen men kan även ge hematuri, hudförändringar och skelettpåverkan. Ofta sker en massiv embolisering till flera lokaler. Vid t.ex. högersidig endokardit kan bilden skilja sig då luftvägssymptom på grund av septiska embolier kan dominera den kliniska bilden. ]
 • Hudmanifestationer
  • Oslers knutor - Immunkomplex depositioner som syns som ömmande utslag på handflator och fotsulor. Kan förekomma vid infektiös endokardit men förekommer även vid t.ex. SLE
  • Janeway lesioner - Ej ömmande utslag som också förekommer i handflator och fotsulor. Förekommer ibland vid infektiös endokardit.

Misstänk endokardit vid oklar feber och nytillkommet blåsljud!

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Endokardit/Endokardit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 782 SectionId: ChapterGroupId: 149