Kardiologi > Förmaksflimmer & förmaksfladder

Förmaksfladder (AFL)

Översikt

  • [Förmaksfladder (AFL) är en supraventrikulär takykardi (oftast ca 300 slag/minut) som orsakas av cirkulationsimpulser i höger förmak. Cirkelimpulsen går i 90% av fallen moturs och i 10% av fallen medurs.]
  • Kammarfrekvensen beror på grad av "AV-block". Oftast sker en 2:1 överledning vilket resulterar i en kammarrytm omkring 150 slag/minut, men även 1:1, 3:1, 4:1 eller oregelbunden överledning förekommer.
  • Vid 1:1 överledning finns stor risk för hemodynamisk påverkan och progression till ventrikelflimmer
  • AV blocket vid förmaksfladder är av fysiologisk karaktär
  • Etiologin är i stort sett identiska de vid förmaksflimmer (ffa koronar/hypertensiv hjärtsjukdom, klaffsjukdom och/eller hypertyreos)
  • Patienter med AFL har likt patienter med FF ökad risk för ischemisk stroke

Bra film som beskriver förmaksfladder (8:29 min)

Epidemiologi

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Formaksflimmer_och_formaksfladder/Formaksfladder__AFL_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 990 SectionId: ChapterGroupId: 366