Kardiologi > Förmaksflimmer & förmaksfladder

Förmaksflimmer (FF)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

 • Symptombeskrivning - Fråga även om eventuell TIA/stroke
 • Utlösande faktorer - Fysisk aktivitet, alkohol
 • Andra sjukdomar - Hjärt-kärlsjukdom, diabetes, hypertyreos, KOL
 • Läkemedel, rökning och alkohol
 • För att kunna ta ställning till elkonvertering:
  • [Symtomdebut - Akut elkonvertering kan enbart göras om flimret inte pågått längre än 48 timmar. ]
  • [När ätit/druckit senast?]

Status

Klinisk kemi

 • Hb och elstatus, kreatinin
 • CRP
 • Glukos
 • [Tyroideaprover]
 • NT-proBNP
 • Blödningsstatus - Trombocyter, APTT, PK

EKG och ekokardiografi

 • [EKG visar oregelbunden rytm, utan P-vågor och som ej visar AV-block, förmaksfladder eller annat. Vid stark klinisk misstanke med normalt EKG används Holter-EKG (långtidsregistrering > 24h) då det ökar chansen att upptäcka paroxysmala flimmer.]
 • EKG kan även ge information om vänsterkammarhypertrofi och annan retledningsstörning
 • Arbets-EKG: Vid misstanke om ischemisk hjärtsjukdom
 • Ekokardiografi
  • Ger information om hjärtfunktionen
  • Transesofageal ultraljudsundersökning ska göras innan eventuell elkonvertering om flimret varat över 48 timmar. Detta för att identifiera eventuella embolikällor.

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Formaksflimmer_och_formaksfladder/Formaksflimmer__FF_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 813 SectionId: ChapterGroupId: 366