Kardiologi > Förmaksflimmer & förmaksfladder

Förmaksflimmer (FF)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Efter duration

  • Paroxysmalt förmaksflimmer: > 1 episod, konverterar automatiskt till sinusrytm, duration <7 dygn. Vanligen sker konverteringen inom något dygn
  • Persisterande FF: > 1 vecka, konverterar inte automatiskt utan kräver farmakologisk behandling eller elkonvertering
  • Långvarigt persisterande FF: Kontinuerligt förmaksflimmer i mer än ett år
  • Permanent FF - Kroniskt förmaksflimmer som inte svarar på behandling

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Formaksflimmer_och_formaksfladder/Formaksflimmer__FF_ Filename: Klassifikation.html ChapterId: 813 SectionId: ChapterGroupId: 366