Kardiologi > Hjärtfysiologi

Hjärtfysiologi och anatomi

Hjärtats anatomi

Fysiologiska begrepp

Hjärtmuskelceller

Funktionell indelning av hjärtat

Retledningssystem i hjärtat

AV-noden

Hjärtats innervation

Hjärtcykeln

Belastning av hjärtat

Hjärtat kan belastas på två sätt:

  1. [Preload - Passiv tension vid utsträckning och fyllnad. Beroende av eftergivligheten – ett stelt hjärta ger högre wallstress då blodet pressas in i kamrarna. Preload är som störst då diastole är slut och systole börjar dvs precis innan isovolymetriska kontraktionen. Fyllnaden är beroende av det venösa återflödet.]
  2. [Afterload – Beror av resistensen ute i kärlträdet då blodet pressas mot aortaklaffen. Då trycket överstiger trycket i aortan kan blodet passera ut. Åderförkalkning ökar afterload eftersom det då krävs ett högre tryck för att pressa ut blodet ur kamrarna.]

  • Compliance – Förmåga att relaxera - ändring av volym vid tryckförändring. Kan i annat sammanhang betyda följsamhet – vad gäller t.ex. läkemedelsanvändning.
  • Elastance – förmåga till sammandragning – ”recoil” - då trycket sjunker.
  • Wallstress – använder detta uttryck istället för tension när det gäller hela kamrar och förmak.

LaPlace lag

  • Wallstress = (kammartryck * kammarradie)/väggtjocklek

Väggtjockleken ökas vid högt blodtryck för att tensionen i hjärtväggen inte ska bli för stort. Afterload ökar när man har högt blodtryck.

Slagvolym

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartfysiologi/Hjartfysiologi_och_anatomi Filename: Belastning_av_hjartat.html ChapterId: 1744 SectionId: ChapterGroupId: 397