Kardiologi > Hjärtfysiologi

Hjärtfysiologi och anatomi

Hjärtats anatomi

Fysiologiska begrepp

Hjärtmuskelceller

Funktionell indelning av hjärtat

 • [Kronotropi – Egenfrekvens, myogeniciteten
 • Inotropi – Kontraktionskraft.]
  • Inotropa droger - Läkemedel som kan förstärka hjärtats kontraktionskraft
 • Batmotropi – Retbarhet
 • Dromotropi – Ledningsförmåga.

Alla hjärtmuskelceller har egenskaperna ovan, men de är mer eller mindre uttalade beroende på var strukturerna återfinns.

 1. Nodal muskulatur/Pacemakermuskulatur – Hög kronotropi och batmotropi. Pacemakerceller finns på två ställen:
  • Sinusknutan – Har högst egenfrekvens vilket medför att dessa celler bestämmer hjärtats inneboende slagrekvens.
  • Av-knutan - Förbindelse mellan förmak och kammare som går igenom bindvävsplattan.
 2. Ledningsmuskulatur – Hög dromotropi (genom mycket gap-junctions)
  • Hiska bunten med skänklar
  • Purkinjefiber
 3. Arbetsmuskulatur – Hög inotropi (större intracellulära kalciumdepåer ger detta)
  • Kammarmuskulatur

Retledningssystem i hjärtat

AV-noden

Hjärtats innervation

Hjärtcykeln

Belastning av hjärtat

Slagvolym

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartfysiologi/Hjartfysiologi_och_anatomi Filename: Funktionell_indelning_av_hjartat.html ChapterId: 1744 SectionId: ChapterGroupId: 397