Kardiologi > Hjärtfysiologi

Hjärtfysiologi och anatomi

Hjärtats anatomi

Fysiologiska begrepp

Hjärtmuskelceller

Funktionell indelning av hjärtat

Retledningssystem i hjärtat

AV-noden

Hjärtats innervation

Hjärtat kan arbeta själv genom sin egenfrekvens, men moduleringar sker via nervsystemet.

  • [Parasympatikus innerverar hjärtat med Ach via muskarinreceptorer. Främst genom vagusnerven som påverkar AV och sinusknutan.]
  • [Sympatikus innerverar hjärtat med noradrenalin via beta-1-receptorn. Innerverar mer spridda delar av hjärtat jämfört med parasympatikus.]

Generellt gäller att sympatikus ökar hjärtaktiviteten medan parasympatikus minskar aktiviteten.

Verkningsmekanismer för transmittorerna

  • ACh – Hyperpolariseriserar cellerna genom ökad permeabilitet för kalium att gå ut ur cellen. Tar därmed längre tid att ta sig upp till tröskelpotentialen, och hjärtat saktas ned.
  • Noradrenalin – Depolariserar cellen genom minskad permeabilitet för kalium. Membranpotentialen blir närmare tröskelvärdet vilket ger en snabbare hjärtfrekvens.

Hjärtcykeln

Belastning av hjärtat

Slagvolym

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartfysiologi/Hjartfysiologi_och_anatomi Filename: Hjartats_innervation.html ChapterId: 1744 SectionId: ChapterGroupId: 397