Kardiologi > Hjärtfysiologi

Hjärtfysiologi och anatomi

Hjärtats anatomi

Fysiologiska begrepp

Hjärtmuskelceller

Hjärtmuskel - Kan ses som en blandning av glatt muskel och skelettmuskel

  • Ej viljestyrd tvärstrimmig muskulatur som styrs via aktionspotentialer (allt eller inget).
  • Hjärtmuskelcellerna är fulla av mitokondrier och har en riklig kapillärförsörjning. Nästan en kapillär per muskelcell.
  • Vid en depolarisering av muskelcellen frisätts kalcium. Kalcium binder till troponin vilket gör att tropomyosin förflyttas och bindningsställen på aktinet exponeras. Myosinet binder då in. ATP spjälkas till ADP då myosinhuvudet ”knickar till” vilket leder till kontraktion.
    • Vid hjärtinfarkter läcker troponin ut i blodet vilket kan mätas och hjälpa till vid diagnossättning.
  • Intercalated discs förbinder hjärtmuskelcellerna. Innehåller mycket Gap-junctions där joner kan förflyttas lätt genom det låga elektriska motståndet. Detta gör att hela hjärtat kan liknas vid en elektrisk kabel.
  • Desmosomer finns det också gott om i intercalated discs vilket är viktigt för hållfastheten vid kontraktionen.
  • Hjärtat är ett funktionellt synsytium. Detta då det fungerar som en enda enhet, mycket på grund av den goda kommunikationen mellan cellerna via intercalated discs.

Funktionell indelning av hjärtat

Retledningssystem i hjärtat

AV-noden

Hjärtats innervation

Hjärtcykeln

Belastning av hjärtat

Slagvolym

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartfysiologi/Hjartfysiologi_och_anatomi Filename: Hjartmuskelceller.html ChapterId: 1744 SectionId: ChapterGroupId: 397