Kardiologi > Hjärtsvikt och lungödem

Akut hjärtsvikt och lungödem

Definitioner

  • Akut hjärtsvikt - Hastigt debuterande hjärtsvikt eller plötslig försämring av hjärtsvikt. Den kliniska bilden och den bakomliggande etiologin vid akut hjärtsvikt kan variera. Behandlingen av patienter med akut hjärtsvikt är däremot ofta likadan: diuretika och vasodilaterande läkemedel samt ventilationsstöd och med evenuellt tillägg av inotropa läkemedel i sista hand.

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartsvikt_och_lungodem/Akut_hjartsvikt_och_lungodem Filename: Definitioner.html ChapterId: 1685 SectionId: ChapterGroupId: 382