Kardiologi > Hjärtsvikt och lungödem

Akut hjärtsvikt och lungödem

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartsvikt_och_lungodem/Akut_hjartsvikt_och_lungodem Filename: Etiologi.html ChapterId: 1685 SectionId: ChapterGroupId: 382