Kardiologi > Hjärtsvikt och lungödem

Hjärtsvikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Typer av hjärtsvikt

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

 • Livsstil - Rökning, motionsvanor, alkoholkonsumtion
 • Läkemedel
 • Tidigare/nuvarande sjukdomar - Hjärtproblematik, hypertoni?
 • Andfåddhet vid ansträngning?

Status

Klinisk kemi och bilddiagnostik

 • [EKG (< 2 % av hjärtsviktare har normalt EKG)
 • UCG (EF ≤ 40 %)
  • Den undersökning som används för att avgöra hur stor ejektionsfraktionen är
  • Ger objektiva värden på hjärtfunktion och kan användas för att bedöma väggtjocklek, förmaks- och kammarstorlek, klaffsjukdom och pulmonell hypertension mm.]
 • BNP/NT-proBNP - Hjärtsvikt är osannolikt om NT-proBNP < 400 ng/l, och hjärtsvikt är sannolikt vid ett värde > 900 ng/l
  • Värden som starkt talar emot hjärtsvikt vid dyspné:
   • BNP < 100 ng/L
   • NT-proBNP < 300 ng/L
. Högre värden kan sannolikt innebära hjärtsvikt och då måste diagnosen konfirmeras med ekokardiografi. Definierade beslutsgränser inom öppenvården saknas dock

Utvärdering av funktionsförmåga

 • 6-minuters gångtest
 • Arbetsprov
 • Maximalt syrgasupptag
 • Klassificering enligt NYHA
Diagnosen ställs vid hjärtsviktssymtom och samtidigt objektivt nedsatt funktion

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartsvikt_och_lungodem/Hjartsvikt Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1670 SectionId: ChapterGroupId: 382